Національний університет “Одеська морська академія”, відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в структурних підрозділах і кафедрах університету:

Науково-технічна бліотека:

     директора науково-технічної бібліотеки.

Факультет морського права і менеджменту

Кафедра морського права:

ст. викладача — 0,75 ст.

Кафедра фізичного виховання і спорту:

професора — 1 ст.;

ст. викладача — 1 ст.

Кафедра цивільного і трудового права:

доцента — 0,75 ст.;

         доцента — 0,75 ст.

Кафедра філософії:

         доцента  — 1 ст.

Кафедра українознавства:

         доцента — 0,75 ст.;

         доцента — 0,75 ст.;

         ст. викладача — 1 ст.;

         ст. викладача — 1 ст.;

         ст. викладача — 0,75 ст.;

         ст. викладача — 0,75 ст.

Кафедра менеджменту і економіки морського транспорту:

         доцента — 0,5 ст.;

         ст. викладача — 1 ст.;

         ст. викладача — 1 ст.;

         ст. викладача — 0,5 ст.;

         ст. викладача — 0,5 ст.

Кафедра економічної теорії і підприємництва на морському транспорті:

         професора — 1 ст.;

         доцента  — 1 ст.;

         ст. викладача — 1 ст.;

         ст. викладача — 0,5 ст.;

         ст. викладача — 0,5 ст.

Судноводійний факультет

Кафедра судноводіння:

         ст. викладача — 1 ст.;

ст. викладача — 1 ст.;

ст. викладача — 1 ст.;

асистента  — 1 ст.;

асистента  — 0,5 ст.

Кафедра морських перевезень:

доцента  — 1 ст.;

ст. викладача — 1 ст.;

асистента  — 1 ст.;

асистента  — 1 ст.

Кафедра технічних засобів судноводіння:

доцента  — 0,5 ст.

Кафедра електронних комплексів судноводіння:

       ст. викладача  — 1 ст.

Факультет морських перевезень та технологій

Кафедра управління судном:

доцента — 0,25 ст.;

ст. викладача  — 1 ст.;

ст. викладача  — 1 ст.;

асистента  — 1 ст.

Кафедра англійської мови № 2:

доцента — 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

доцента — 0,75  ст.;

ст. викладача  — 1 ст.;

ст. викладача  — 1 ст.;

ст. викладача — 0,75 ст.;

викладача — 1 ст.;

викладача — 1 ст.;

викладача — 1 ст.;

викладача — 0,5 ст.

Кафедра теорії та устрою судна:

завідувача кафедри – 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

ст. викладача  — 1 ст.;

асистента  — 1 ст.

 

Судномеханічний факультет

Кафедра технічної експлуатації флоту:   

доцента — 1 ст.

Кафедра суднової теплоенергетики:

доцента — 1 ст.

Кафедра суднових енергетичних установок:

доцента — 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

доцента — 0,75 ст.;

асистента  — 0,5 ст.

Кафедра суднових допоміжних установок і холодильної техніки:

         ст. викладача  — 1 ст.;

ст. викладача  — 1 ст.

Кафедра теоретичної механіки:

ст. викладача  — 1 ст.

Кафедра технології матеріалів і судноремонту:

завідувача кафедри – 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

доцента — 1 ст.

Кафедра безпеки життєдіяльності:

         доцента — 1 ст.;

         ст. викладача  — 1 ст.;

         ст. викладача  — 1 ст.;

         ст. викладача  — 1 ст.

Кафедра англійської мови № 3:

доцента — 1 ст.;

ст. викладача —1 ст.;

ст. викладача —1 ст.;

викладача —1 ст.

Факультет автоматики

Кафедра теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки:

доцента — 1 ст.;

доцента —0,75 ст.;

асистента  — 0,5 ст.

Кафедра автоматизації суднових паросилових установок:

завідувача кафедри – 1 ст.;

доцента — 0,25 ст.

Кафедра фізики і хімії:

завідувача кафедри – 1 ст.;

професора — 1 ст.;

ст. викладача — 0,5 ст.;

ст. викладача — 0,25 ст.;

ст. викладача — 0,25 ст.

Факультет електромеханіки і радіоелектроніки

Кафедра електрообладнання і автоматики суден:

ст. викладача – 0,5  ст.

Кафедра вищої математики:

доцента — 1 ст.;

ст. викладача – 0,25  ст.

Кафедра морського радіозв’язку:

доцента — 0,75 ст.

Кафедра суднової електромеханіки і електротехніки:

доцента — 1 ст.;

доцента — 1 ст.;

доцента — 0,5 ст.;

ст. викладача —1 ст.;

ст. викладача —1 ст.

Інститут післядипломної освіти “Центр підготовки та атестації плавскладу”

Кафедра безпеки морського судноплавства:

завідувача кафедри – 1 ст.

Дунайський інститут

Кафедра навігації і управління судном:

ст. викладача – 1 ст.;

ст. викладача – 1 ст.;

ст. викладача – 1 ст.;

Кафедра суднових енергетичних установок і систем:

ст. викладача – 1 ст.;

ст. викладача – 1 ст.;

ст. викладача – 1 ст.;

Кафедра гуманітарних дисциплін:

доцента — 1 ст.;

доцента — 0,75 ст.;

ст. викладача – 1 ст.;

ст. викладача – 1 ст.;

Кафедра інженерних дисциплін:

ст. викладача – 0,75 ст.

Кафедра загальнонаукових  дисциплін:

ст. викладача – 1 ст.

 

Азовський морський інститут

Кафедра навігації і управління судном:

     доцента –1 ст.;

доцента — 0,5 ст.;

     ст. викладача – 1 ст.;

     ст. викладача – 1 ст.;

     ст. викладача – 1 ст.;

     ст. викладача – 1 ст.;

     ст. викладача – 1 ст.;

     ст. викладача – 1 ст.;

     ст. викладача – 1 ст.;

     ст. викладача – 0,5 ст.;

Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок:

     доцента – 1 ст.

Кафедра менеджменту і підприємництва на морському транспорті:

     доцента –1 ст.;

доцента — 0,5 ст.;

     ст. викладача – 0,5 ст.;

     ст. викладача – 0,5 ст.;

Кафедра інженерії і технологій:

     ст. викладача – 1 ст.;

     ст. викладача – 0,5 ст.;

Термін надання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов’язкових документів, які надаються на конкурс, входять:

  • заява про участь у конкурсі на ім’я ректора НУ “ОМА”;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання (за наявністю), засвідчені в установленому порядку;
  • список наукових праць, винаходів, публікацій.

(Співробітники університету для участі в конкурсі надають відсутні в особовій справі відділу кадрів документи та оновлений список наукових праць).

Університет житлом не забезпечує.

Документи надсилати за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Національний університет “Одеська морська академія”, канцелярія. Телефон для довідок: (0482) 34-52-67.