Національний університет “Одеська морська академія”, відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на кафедрах університету, у відокремлених структурних підрозділах – ЗАВАНТАЖИТИ

Термін надання документів – 15 днів від дня опублікування оголошення.

До обов’язкових документів, які надаються на конкурс, входять:

– особиста заява на ім’я ректора Університету про участь у конкурсі;

– копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що засвідчує перебування особи на території України на законних підставах;

– копії документів про освіту, науковий ступінь та вчене звання (за наявності);

– список наукових праць, винаходів, публікацій;

– копії документів, що засвідчують останнє підвищення кваліфікації або/та проходження стажування.

(Співробітники університету для участі в конкурсі надають: заяву на ім’я ректора Університету про участь у конкурсі, за необхідності – відсутні в особовій справі документи; результати останнього щорічного оцінювання роботи науково-педагогічного працівника).

Університет житлом не забезпечує.

Документи надсилати на адресу: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Національний університет “Одеська морська академія”, канцелярія. Телефон для довідок: (048) 793-16-94.