22 квітня 2021 року в Національному університеті «Одеська морська академія» відбулася  ХV Міжнародна науково-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» в режимі online.
Метою конференції було обговорення актуальних міжнародних та національних проблем правового регулювання та менеджменту у сфері використання Світового океану в умовах глобалізації та європейської інтеграції.

З привітальним словом виступили Шемякін О. М. – д.ю.н., професор, перший проректор НУ «ОМА» та Савінова Н. А. – д.ю.н., с.н.с., директор навчально-наукового інституту морського права та менеджменту НУ «ОМА».

У рамках конференції на п`яти панельних дискусіях були висвітлені теми: морське право та національна безпека; сучасні проблеми багатогранності менеджменту та безпеки в галузі морського та річкового транспорту; антропологізація сучасної морської освіті: soft skills; медіація та управління конфліктом; морські інновації, загрози та соціальна взаємодія Інформаційної доби.

Наприкінці зустрічі було підбито підсумки щодо важливості зазначеної теми в міжнародному морському праві. Спікери та учасники конференції, які подали для публікації тези доповідей, отримають сертифікат учасника та друкований примірник опублікованих матеріалів конференції.