10 вересня  в Національному університеті «Одеська морська академія» відкрилась ХХІV   Міжнародна  науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» ПАЕП-2019. Участь у заході взяли представники наступних закладів: Українська асоціація інженерів-електриків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Одеська морська академія», Інститут електродинаміки НАН України, Наукова рада НАН України «Наукові основи електроенергетики», Грузинський технічний університет, Фраунгоферовський інститут, Магдебург (Fraunhofer IFF), Магдебурзький Отто фон Геріке університет.

Відкрили конференцію вітальними словами голова оргкомітету, ректор  НУ «ОМА», д.т.н., професор Михайло Валентинович Міюсов та голова конференції, академік-секретар  відділення  ФТПЕ, директор   Інституту електродинаміки НАНУ – Олександр Васильович Кириленко. Відповідальний секретар конференції – д.т.н., професор НУ «ОМА» Микола Йосифович Муха. Під час заходу були розглянуті наступні питання: впровадження стандартів Європейського простору вищої освіти: стан та перспективи; аналітичний огляд традиційних та сучасних методів син-тезу автоматизованих електромеханічних систем; підготовка фахівців з автоматизованого електропривода, мехатроніки та робототехніки; системні технології розробки асинхронних електроприводів; система управління пристрою обмеження вищих гармонік, що створюються трифазними електродуговою піччю та ін.

 Також було затверджено склад журі  конкурсу  доповідей молодих вчених, який проходитиме за підтримки Української асоціації інженерів-електриків.

Гостям університету було проведено екскурсію тренажерними комплексами та  електротехнічними лабораторіями НУ «ОМА».